20 de març 2013

MOSTRA DE VIDEOS

Aquests videos han estat realitzats per les escoles del barri de Sant Andreu també amb l'ajuda i assessorament de l'equip de Teleduca.
Ens serviran d'inspiració.

MOSTRA DE VIDEOS DE SANT ANDREU